Φωτοβολταϊκά


Φωτοβολταϊκά
Θέρμανση - Μονώσεις - Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Ανακαινίσεις - Κόρινθος

Η Energy Kiato δραστηριοποιείται στο χώρο των φωτοβολταϊκών που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια από τις ήπιες μορφές ενέργειας και φιλικές ως προς το περιβάλλον λύσεις, ενώ τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα ισχυρό σύμμαχο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής.
Η Energy Kiato έχει τη δυνατότητα και παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της: μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και τα παρελκόμενα αυτών στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. Παράλληλα παρέχει υπεύθυνα στους πελάτες της την καλύτερη λύση για κάθε ενεργειακή τους ανάγκη, τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού ενός ενεργειακού φωτοβολταικού έργου όσο και κατά την υποστήριξη αυτού μετά την ολοκλήρωσή του.